loggo
Övriga tjänster

Boardment erbjuder även andra tjänster, främst vd-utvärdering och utbildning i styrelsearbete. Kompletterande undersökningar, som t ex kund- och medarbetarundersökningar, görs av samarbetspartners.

Vd-utvärdering
Allt flera styrelser efterfrågar stöd för sin vd-utvärdering. Boardment erbjuder därför en strukturerad vd-utvärdering som ger en tydlig bild av vd:s styrkor och svagheter. Vd-utvärderingen görs ofta i samband med styrelseutvärderingen.

Utbildning
Boardment erbjuder utbildning för styrelseledamöter med bl a följande innehåll:
  • Identifiering av styrkor och svagheter i styrelsearbetet
  • Utvecklings- och förbättringsområden för styrelsen
  • Styrelsens bidrag till ökad prestationsnivå i företaget
  • Hur styrelsen uppnår ett högt styrelseindex – BSI