loggo
Samarbetspartner

Boardment har ett strategiskt samarbete med Konsulentselskapet Glasshuset AS i Oslo beträffande styrelseutvärderingar. Samarbetet innebär bl a ett löpande erfarenhetsutbyte om styrelseutvärderingar. Företagen har samtidigt möjligheten att erbjuda varandras produkter och tjänster till de kunder som så önskar.

Boardment och Glasshuset arbetar för ett ökat utnyttjande av externa och oberoende professionella företag vid utvärderingar av styrelsearbete. Detta arbetssätt ger en rättvisande bedömning av hur styrelserna arbetar och kan påvisa reella förbättringsmöjligheter.

Boardments och Glasshusets samarbete medför att dessa bolag tillsammans är den största och ledande aktören på styrelseutvärderingar i Norden. Vår databas innehåller mätningar från närmare 1000 enskilda mätningar i 90 utvärderingar.

Se hemsidan: www.glasshuset-as.no