loggo
Om oss
 
   
Boardment är ett partnerägt bolag, som hjälper sina kunder med utvärdering och utveckling av styrelsearbetet.

Partners

berglund Kjell Berglund har mer än 25 års bred erfarenhet av företagsledning inom börsnoterade koncerner. Han har särskilt arbetat med utveckling och omstruktureringar av företag i Sverige och utlandet. Kjell har flerårig erfarenhet av styrelsearbete i olika roller och har bl a varit ordförande och ledamot i bolag i Sverige, Europa och USA.

Han har medverkat i börsintroduktioner och emissioner samt ansvarat för förvärv av börsnoterat bolag. Kjell har etablerat flera ekonomifunktioner samt verkat som bl a CFO och ekonomidirektör.

Kjell har erfarenhet från ett stort antal branscher och har arbetat med olika typer av ägare.

Han är civilekonom från Handelshögskolan i Göteborg och MBA Insead.lundstedt Fredrik Lundstedt har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar inom finans, it-telekom samt energisektorn. Fredrik har byggt upp och lett affärsenheter, bolag och divisioner hos de största bolagen i Norden inom respektive bransch. Bolagen har varit under stark tillväxt och omvandling. Han har arbetat i ett antal bolagsstyrelser.

Fredrik har även ansvarat för ett antal affärskritiska förändringsprojekt på direkt uppdrag i koncernledningen i dessa bolag.

Hans huvudområden har varit affärs- och marknadsorientering med fokus på affärsutveckling och kundnytta.

Fredrik har ett antal förtroendeuppdrag i näringslivet och besitter ett stort kontaktnät. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och AMP Insead.