loggo
Aktuellt

Boardment i juryn för att utse Nordens bäste styrelseordförande 2012
Bäste ordförande för 2012 blev Melker Schörling, för sitt styrelsearbete i Hexgon. Han är därmed Sveriges kandidat i den nordiska tävlingen.

Läs mer på följande länk:

http://www.styreinfo.no/melker-schorling-hexagon-ab-arets-baste-ordforande-2012.5152529-156592.html
Årets ordförande Chair of the Year 2012 Melker Schörlin, prisutdelning och juryns motivering


Boardment i juryn för att utse Nordens bäste styrelseordförande 2011
Bäste ordförande för 2011 blev Fredrik Lundberg, för sitt styrelsearbete i Cardo. Han är därmed Sveriges kandidat i den nordiska tävlingen.

Läs mer på följande länkar:

http://www.dn.se/ekonomi/styrelseproffset-vill-att-dottrarna-tar-over
Årets ordförande 2011 Fredrik Lundberg. Intervju av DN.

http://www.styreinfo.no/arets-ordforande-chair-of-the-year-2011-fredrik-lundberg-cardo-ab.4931444-156596.html
Årets ordförande Chair of the Year 2011 Fredrik Lundberg, prisutdelning och juryns motivering.

http://www.styreinfo.no/ny-jury-i-sverige-2011.4549166-156596.html
Ny jury för Chair of the Year 2011. Presentation av jurymedlemmarna.


Boardment medverkar i Sjätte AP-fondens styrelseprogram
Se två artiklar:

Styrelseutvärdering gör skillnad. Se länk.

Utvärderingar som utvecklar. Se länk.


Boardment i juryn för att utse Nordens bäste styrelseordförande 2010
Bäste ordförande för 2010 blev Carl Bennet, som leder styrelsen i Getinge. Han är därmed Sveriges kandidat i den nordiska tävlingen som avgörs med prisceremoni i Helsingfors i början av 2011.

Läs mer på följande länkar:

http://www.youtube.com/watch?v=IVdNiceMk1M
Frågestund med Carl Bennet och Carina Markow/Bjørn Wolrath

http://www.youtube.com/watch?v=15FK4mwqph4
Begrunnelsen til juryen for valget av Carl Bennet - takketal...

http://www.styreinfo.no/intervju-med-sveriges-baste-styrelseordforande-2010.4792667-156596.html
Intervju med Sveriges bäste styrelseordförande 2010

http://www.styreinfo.no/arets-ordforande-2010-carl-bennet-getinge-ab.4791119-156596.html
Årets Ordförande 2010 Carl Bennet, Getinge AB


Bäste ordförande för 2009 blev Anders Narvinger, som leder styrelsen i Alfa Laval. Han var därmed Sveriges kandidat i den nordiska tävlingen 2009.

Årets Ordförande 2009 Anders Narvinger höjer utdelningen för...

DN intervju Årets Ordförande 2009 Anders Narvinger

Årets Ordförande 2009 blev Anders Narvinger, Alfa Laval AB


Boardment genomfört större undersökning om styrelsearbete under finanskrisen
Bolagsstyrelsernas ansvar, arbetsformer och ersättningsmodeller har haft stort fokus i media särskilt under senaste tiden. Samtidigt sammanfaller denna debatt med finanskris, neddragningar och oregelbundna aktiekurser. För att få en fördjupad bild av konsekvenserna på styrelsearbetet har Boardment tillsammans med Askus under våren 2009 genomfört en undersökning bland ett antal utvalda styrelseledamöter i välkända företag. Undersökningen har fokuserats på hur enskilda ledamöter ser på ansvars- och ersättningsfrågorna samt hur tyngdpunkten i styrelsearbetet eventuellt förskjutits.


Läs hela rapporten

art2
Rapporten från undersökningen uppmärksammades bl a av revisorernas tidskrift Balans i nr 8-9. Rubriken på artikeln var ”Styrelseledamöter vill ha mer betalt”. Läs hela artikeln