loggo
styrelsebild
Boardment är det oberoende ledande företaget fokuserat på styrelseutvärdering och styrelseutveckling samt vd-utvärdering. Kunder är främst noterade bolag, statliga bolag och finansiella institutioner.

Boardments metodik för styrelseutvärdering är baserad på ”Svensk kod för bolagsstyrning” och Styrelseakademiens skrift ”Vägledning till god styrelsesed”.

Boardment har en unik databas för ”benchmark”, uppbyggd sedan bolagskodens införande.

Boardments tydliga råd och rekommendationer till styrelserna, som är baserade på mångårig erfarenhet och med många utvärderingar som bas uppskattas mycket av kunderna.

Boardment styrelseindex, BSI, bygger på närmare 1000 enskilda mätningar av styrelseledamöters resultat i utvärderingar som Boardment genomfört.